Ενοικίαση

*Ημερήσια χρέωση για τουλάχιστον 3ήμερη ενοικίαση